Get well, be well, stay well @2BWELL.NL


Ieder mens is uniek en bijzonder.
Dat bijzondere kan onder druk komen te staan door gebeurtenissen en omstandigheden.
Het is van belang dat je als kind, jongere of volwassene herstel vindt in de relatie tot jezelf, de ander en je omstandigheden. Daarom is mijn hulp er op gericht dat je jezelf en jouw mogelijkheden (opnieuw) gaat ontdekken en ontwikkelen, zodat je optimaal kunt worden wie je bent.

Ik werk vanuit een Bijbelse levensvisie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder. Daarnaast vind ik het essentieel om te functioneren op wetenschappelijk verantwoorde wijze en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Om die reden volgde ik een masterstudie pedagogiek, een gedeeltelijke studie psychologie en diverse psychosociale en counseling cursussen.
Om te voorkomen dat zaken eenzijdig worden belicht, werk ik samen met psychosociaal therapeuten, counselors, een GZ-psycholoog, een orthopedagoog en een arbeidsdeskundige.
Gusta Bouwman Methoden en technieken

Ik werk eclectisch, dat wil zeggen dat samen met de cliënt wordt bekeken welke technieken en vormen van hulpverlening het beste bij hem of haar passen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methoden en technieken, zoals:

 1. Oplossingsgerichte therapie

 2. Cognitieve therapie

 3. Directieve therapie

 4. Spel therapie

 5. Creatieve therapie

 6. Reflextherapie

 7. Rationeel Emotieve Therapie (RET)

 8. Emotionally Focussed Therapy (EFT)

 9. Aspecten van Insight Focussed Therapy (IFT)

 10. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

 11. Transactionele Analyse

 12. Aspecten van Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

 13. Aspecten van de Matrixmethode


Tuchtrecht, gedragscode en klachtenreglement

2B-WELL.NL valt onder het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

De ethische gedragscode en het klachtenreglement van de NFG zijn van toepassing. Lees meer op www.de-nfg.nl